नेचासल्यान गाँउपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय द्वारा प्रकाशित सूचनासुचना

सुचना

Updated on Aug. 19, 2019, 2:45 p.m.

शिक्षक अावश्यकता सम्बन्धि केदार मा.वि.काे सुचना

शिक्षक अावश्यकता सम्बन्धि केदार मा.वि.काे सुचना

Updated on July 2, 2019, 5:25 p.m.

सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेस गर्ने सम्बन्धी सुचना

Updated on July 1, 2019, 12:11 p.m.

माेबाइल अपग्रेट तालिम हुने सम्बन्धि सुचना

अपग्रेट तालिम हुने सम्बन्धि सुचना

Updated on May 24, 2019, 1:20 p.m.

गाउँपालिका स्तरिय परिक्षा २०७५ काे नतिजा विवरण

गाउँपालिका स्तरिय परिक्षा २०७५ काे नतिजा विवरण

Updated on May 20, 2019, 3:02 p.m.

हाेटल तालिम हुने सम्बन्धि सुचना

हाेटल तालिम हुने सम्बन्धि सुचना

Updated on May 19, 2019, 5:10 p.m.

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना

Updated on May 19, 2019, 10:57 a.m.

INVITATION FOR SEALED BIDS

INVITATION FOR SEALED BIDS

Updated on April 24, 2019, 10:36 a.m.

खाडी कपडा बुनाइ तालिम सञ्चालन हुने बारे सुचना

खाडी कपडा बुनाइ तालिम हुने बारे सुचना

Updated on April 12, 2019, 1:30 p.m.

बालक हराएकाे सुचना

बालक हराएकाे सुचना

Updated on April 12, 2019, 1:26 p.m.